Klubben

Ribbingsfors Golbana blev spelklar 1991 och är ritad av banarkitekten Janne Lundvall. Det är en park och hagmarksbana i herrgårdsmiljö vid sjön Skagern i Gullspångs kommun. Banan har 9 mycket trevliga golfhål som passar alla typer av golfare.

Par på banan är 36 (72) slag och mäter 3110 (6220) meter från vit tee, 2966 (5932) meter från gul tee och 2525 (5050) från röd tee. Hos oss behöver ni inte boka starttid, bollränna gäller som kösystem. Vi har drivingrange, chipp- och puttinggreen för träning. Du kan hyra både vagn och bil här om det skulle behövas. Har du husvagn eller husbil kostar detta 100 kr/dygn då ingår el och dusch. Här hitta du även Gerdas restaurang.

Varmt Välkomna!

LOKALA REGLER 2021  FÖR RIBBINGSFORS GOLF & KULTUR

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1.   Hål 3  Vid spel av hål 3, höger sida på hålet definierat av vita pinnar är out of bounds.

Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 3. På

alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå. 

2.   Hål 9    Vid spel av hål 9, höger sida på hålet definierat av vita pinnar är out of bounds.

Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 9. På

alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.          

3.   Hål 6,7   En boll som blir liggande på eller bortom bilvägen på vänster sida utmed

Hål 6,7 och 8 är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är

innanför banans gräns på andra hål.

4.   Hål 8     En boll som blir liggande på eller bortom bilvägen på höger sida utmed

Hål 8 är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är

innanför banans gräns på andra hål.

2. Pliktområden (Regel 17)

1.   Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor

2.   Det röda pliktområdet till vänster om spelfältet på hål 3,5,6 och 7 som bara är definierat på en sida

      är oändligt.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål.

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under 

    arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska    

    behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av
    spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa  

    fåror

5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får

     tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten

     enligt regel 16.1.

6.  Dräneringssträngarmed grus, singel, sand eller jord.
7. 
Jordfasta stenar eller berg i dagen, på den finklippta delen av spelfältet.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

    Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade

    som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.  

4.Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda

6. Begränsning av när en boll som spelats från green måste spelas om.
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort). Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med lokal Regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.