Årsavgifter

Årsavgifter 2024
Fullvärdig medlem4500 krEndast fullvärdig medlem äger rätt att utnyttja vårt specialavtal med Mariestad, Töreboda och Kristinehamn
Distansmedlem4000 kr(boende längre än 8 mil från Ribbingsfors)
Junior 18-21 år1500 kr
Junior upp till 17 år900 kr
Junior 0-8 år250 kr
Familjeavgift9500 kr(2 vuxna inkl. hemmavarande juniorer)
Ingen städavgift tillkommer

Skåpavgifter
Dubbelskåp500 kr
Underskåp350 kr
Överskåp250 kr
Plats för elfordon850 kr
Depositionsavgift för nyckel vid nytt hyresavtal av skåp250 kr

Bankgiro: 830-1715  (kom ihåg att ange golf-id)