Ribbingsfors Golf  & Kultur
 "Banan där alla ska känna sig välkomna"

 

 

 

Arbete med banförbättringar under hösten 2018 och våren 2019

 

 

Greenerna är stickluftade och skyddade mot isbränna och svampangrepp. 

Dräneringsgrävning på green 2, green 4 och green 7, utsättning av minibrunnar. 

Byte av felaktiga spridare till sektorspridare för effektivare greenbevattning.

Bearbetning och puts av befintliga vita tee inför Ribban Open 2019.

Anskaffning av material till en förhöjning av 3:ans vita tee i bakkant.

Byte av defekta spridare på Putt- och Chippgreenerna.

Övningsgreenerna nr 1 och nr 2 får nytt material, nya spridare och sås om till våren.

Bunkersand är levererad och fylls på till våren vid lämliga markförhållanden.